Sunday, March 8, 2009

FADHILAT SOLAT: 1. Fardhu yang Pertama

Apabila kita meneliti sejarah 'fardhu-fardhu' yang telah difardhukan, nyatalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bahawa solat adalah yang mula-mula sekali Allah SWT fardhukan kepada RasulNya, pada permulaan wahyu yang diturunkan, sebelum diperintahkan amalan-amalan dan fardhu-fardhu dari ibadah-ibadah badaniyah yang lain.
.
Abd Rahman Abd Majeed (2007) Rahsia dan Keajaiban Solat Pada Perkembangan Minda Insan. Kuala Lumpur: Darul Nu’man